Dit onderzoek betreft de bijdrage van het beleid voor duurzame energie en het beleid voor energiebesparing aan de publieke doelen van het energiebeleid in Nederland. De huidige discussie omtrent duurzaam energiebeleid gaat voornamelijk over de bijdrage van energie aan het beperken van de gevolgen van klimaatveranderingen veroorzaakt door energieproductie en energieverbruik. Hierdoor worden veel andere effecten van het gebruik van duurzame energie en energiebesparing overschaduwd, terwijl die effecten ook belangrijk kunnen zijn. Het doel van dit onderzoek is die andere doelstellingen voor duurzaam energiebeleid en energiebesparing nader te belichten. In dit onderzoek worden de publieke doelen van energiebeleid om niet-klimaatgerelateerde redenen nader onderzocht in het licht van marktfalen. De algemene conclusie is dat duurzaamheid, voorzieningsZekerheid en betaalbaarheid van energie slechts gedeeltelijk pleiten voor duurzame energie als we klimaatverandering als doelstelling bij wijze van gedachtenexperiment buiten beschouwing laten. In dat geval is luchtvervuiling de belangrijkste reden om duurzame energie te promoten als publiek doel van energiebeleid. Op de voorzieningsZekerheid en betaalbaarheid van energie kan duurzame energie een negatieve invloed hebben. Energiebesparing heeft een gunstige invloed op de duurzaamheid, Zekerheid en betaalbaarheid van energie als publiek doel en levert daaraan een positieve bijdrage op een kostenefficiƫnte manier.