Veel mkb-ondernemers hebben moeite om financiering te krijgen. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken in 2015 de pilot Financieringslink (Fink) opgezet– een online portal waar het mkb een financieringsverkenning kan indienen. Het hoofddoel van Fink is het verbeteren, standaardiseren en ontsluiten van informatie over het mkb, d.m.v. SBR, ten behoeve van de verkenningsaanvraag, waardoor financiering aanvragen en het beoordelen daarvan efficiënter wordt. Het ministerie heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd het effect van Fink op het gestelde doel te meten.

Er is sinds september 2015 door circa 30 intermediairs een aanvraag ingediend namens een ondernemer. De gebruikersdata van Fink laat zien dat er 49 unieke aanvragen zijn ingediend bij meerdere financiers tegelijk. Gemiddeld keuren financiers 19 procent van de financieringsverkenningen goed. 90 procent van de door intermediairs en ondernemers ingediende aanvragen krijgt van tenminste één financier groen licht. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen financiers als het gaat om reactiesnelheid en welwillendheid om financieringsverkenningen te beoordelen. De gemiddelde reactietermijn van drie werkdagen wordt slechts door enkele financiers gehaald.

De sterke punten van het platform Fink is de mogelijkheid bij meerdere financiers tegelijk een aanvraag in te dienen en de rol van de overheid in het platform, waardoor gebruikers er meer betrouwbaarheid toe dichten. Echter, geven de respondenten en geïnterviewden aan dat de doelstelling van Fink beperkt gehaald is. Deelnemers hadden een hoger aantal verkenningen verwacht en ook de communicatie over de strekking van Fink was niet eenduidig. Het portal heeft technisch gezien ook knelpunten, waardoor (aanvullende) financiële gegevens niet kunnen worden geüpload en reeds aangeleverde informatie opnieuw moet worden aangeleverd in een verdere financieringsaanvraag.