Het is algemeen erkend dat de huidige (of voorziene) omvang van de financiering is te laag ten opzichte van de benodigde investeringen in duurzame energie. Op verzoek van de Duisenberg School of Finance, belicht dit rapport vooraanstaande literatuur en empirische bevindingen over de financiering van de transitie naar duurzame energie. Daarbij wordt gekeken naar onderliggende redenen voor de lage financiering en naar manieren om investeringen in duurzame energie te verhogen.