Gezondheidsproblemen hangen samen met een grotere kans op instroom in de WW vanuit werk en een grotere kans op instroom in de bijstand (al dan niet vanuit de WW). Daarnaast hebben mensen in de WW en bijstand met gezondheidsproblemen een kleinere kans om uit te stromen richting duurzaam werk. Dit geldt vooral voor psychische gezondheidsproblemen. Met name bij uitstroom naar duurzaam werk uit de bijstand – en in iets mindere mate bij uitstroom uit de WW – zijn de verschillen groot in vergelijking met de verschillen naar leeftijd en opleidingsniveau.

Dit onderzoek brengt de relatie tussen gezondheidsproblemen en instroom in de WW of bijstand, doorstroom van WW naar bijstand en uitstroom uit de WW of bijstand naar duurzaam werk in beeld. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen psychische gezondheidsproblemen en somatische gezondheidsproblemen. Ook ervaren gezondheid en leefstijl zijn onderzocht. Het onderzoek brengt in beeld in welke mate verschillende typen gezondheidsproblemen de kans op instroom in de WW of bijstand vergroten en in welke mate zij de kans op uitstroom uit de WW of bijstand richting duurzaam werk verkleinen. Tot slot is gekeken naar de ontwikkeling van gezondheidsproblemen bij degenen in de WW of bijstand.

Het onderzoek maakt gebruik van integrale microdata bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gegevens over zorggebruik, ervaren gezondheid, de arbeidsmarktsituatie en achtergrondkenmerken zijn gecombineerd over de periode 2009 tot en met 2015. Op deze gegevens zijn econometrische modellen geschat om de relatie tussen gezondheidsproblemen en stromen in en uit WW en bijstand te beschrijven.