Het bedrijfsvergelijkend onderzoek in de groensector wordt jaarlijks uitgevoerd. Hierdoor is het mogelijk een trendmatig beeld te schetsen van de ontwikkelingen in de sector. Het onderzoek beoogt managementinformatie te verschaffen aan de groenbedrijven, en een betrouwbaar en consistent beeld te geven van de sector als geheel.