In de zomer van 2007 nam Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Taxi het initiatief om een Taskforce op te richten waarin ondernemers, reizigersorganisaties, rijksoverheid en gemeenten in gesprek zouden gaan. Doel was te komen tot een verbetering van de kwaliteit en het imago van met name de standplaatstaxi.

Dit initiatief sloot goed aan bij het voornemen van Staatssecretaris Huizinga van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om voor het zomerreces van 2008 met een breed gedragen visie op het gehele taxibeleid te komen. Besloten werd deze twee trajecten te combineren in een Taskforce Toekomstvisie Taxi, die een advies heeft ontwikkeld voor een betere werking van de straattaximarkt. Parallel aan de Taskforce is een viertal Rondetafelgesprekken gevoerd. Het doel van de Rondetafelgesprekken was te komen tot aanbevelingen en handreikingen om problemen in het contractvervoer het hoofd te bieden. Tevens dienden de gesprekken om de samenhang te bewaken met de aanbevelingen vanuit de Taskforce voor de straattaximarkt, om zo te kunnen komen tot een integrale visie op de taximarkt.

Joost Poort van SEO Economisch Onderzoek fungeerde als onafhankelijke secretaris van deze taskforce en rondetafel en was voorzitter van de onderliggende werkgroepbijeenkomsten. Samen met Jarst Weda schreef hij de eindrapportages Toekomst voor de taxi en Handreikingen voor hoogwaardig contractvervoer die op 26 juni door prof. dr. Hugo B. Roos, de voorzitter van de Taskforce en de Rondetafel, aan Staatssecretaris Huizinga van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werden aangeboden.