In 2007 loopt de eerste fase van de EU Emission Trading System (EU ETS) af. Daarmee is een natuurlijk moment aangebroken om terug te kijken op de economische effecten van de toewijzing van emissierechten, de zogenaamde doelmatigheid.

Op basis van de meest recente inzichten uit de economische wetenschap is nagegaan wat de effecten van verschillende vormen van toewijzing van emissierechten (grandfathering, updating en veilen) op de doelmatigheid zijn. Daarbij is vooral gekeken naar het effect van toewijzing op de bestrijdingskosten, de concurrentiepositie van bedrijven, de vermogensoverdracht naar bedrijven (windfall profits) en het lobbygedrag. Op basis van deze inzichten worden aanbevelingen gedaan om de doelmatigheid te vergroten door de emissierechten op een andere manier toe te wijzen.