Industriële grootverbruikers van stroom klagen over grote verschillen in prijzen tussen Nederland en andere Europese landen, die mogelijk kunnen leiden tot een fors verlies aan werkgelegenheid bij de energie-intensieve industrie. Om het inzicht in de omvang en oorzaak van de (relatieve) stroomprijzen voor de Nederlandse industrie en de mogelijke verbeterrichtingen voor de verslechterende internationale concurrentiepositie van deze industrie te vergroten, heeft FNV Bondgenoten aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd een onderzoek uit te voeren.

Dit rapport behandelt de volgende vragen. Hoe groot zijn de prijsverschillen tussen Nederland en een aantal omringende landen? Wat zijn mogelijke verklaringen voor deze grote prijsverschillen? En wat zijn mogelijke manieren om deze prijsverschillen te verkleinen?