Naar aanleiding van de rapportage werkgelegenheidsmonitor 2005/2006 van O;S is in het bestuursplatform Masterplan Noordzeekanaalgebied vastgesteld dat er geen duidelijk zicht bestaat op de indirecte werkgelegenheid die samenhangt met de haven en industrie in het Noordzeekanaalgebied.

Het Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied heeft in navolging daarop aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd een kwalitatief onderzoek te doen met als doel inzicht te verschaffen in de indirecte effecten en met name indirecte werkgelegenheid die met de haven en industrie in het NZKG gebied verbonden zijn. Gevraagd is het onderzoek te verrichten aan de hand van een beperkt aantal interviews en daarbij de resultaten van eerdere studies te betrekken.