Door het mechanisme achter de richting van technologische ontwikkeling te ontrafelen, wordt in de studie duidelijk gemaakt waarom de markt relatief te weinig innoveert in dure hernieuwbare technologieën, zoals zonPV. Een belangrijk karakteristiek van de technologische ontwikkeling in de elektriciteitssector is dat de kennisspillovers zowel binnen als tussen technologieën heterogeen zijn. Het gevolg hiervan is dat een R;D portfolio – op basis van theorie – de beste manier lijkt te zijn om innovaties in de elektriciteitssector te stimuleren. De bestaande literatuur geeft echter onvoldoende handvatten om zo’n portfolio-aanpak te implementeren. Op basis van een vergelijking van beleidsinstrumenten laat dit paper zien dat overheidssteun voor duurzame innovatie, zoals subsidies of prijsvragen, de meest kansrijke optie is om duurzame innovatie te stimuleren.

Lees hier deze CPB discussion paper.