Om deze forse reductie te realiseren zijn inspanningen nodig op het gebied van kennisontwikkeling met betrekking tot teelt en technologie en op het gebied van de uitrol (diffusie) van duurzame concepten. Uitgangspunt van dit instrumentarium is dat de glastuinbouw deel gaat nemen aan het systeem van emissiehandel in de Europese Unie.

Afhankelijk van het amibitieniveau kan een aanvullend instrumentarium worden ingezet dat bestaat uit de stimulering van duurzame energie en een energiebelasting op het energieverbruik in de glastuinbouw.

Tot slot wordt voorgesteld om de kennisontwikkeling van het telen in (semi-)gesloten kassen te scheiden van de kennisontwikkeling van de duurzame technologieën om zo de leercurve versneld te doorlopen.