In de meeste ontwikkelde landen is het gebruik van flexibele vormen van arbeid toegenomen, maar er bestaan grote verschillen tussen landen in de hoeveelheid en vorm van flexibele arbeid. Deze verschillen komen voort uit regelgeving en de economische situatie van landen. Nederland is een speciaal geval wanneer men kijkt naar flexibele arbeid. Flexibele arbeid wordt veelvuldig gebruikt (en dan met name parttime werk) en de rol van uitzendbureaus is veel groter dan in andere landen. Voor Randstad Holding, een belangrijke speler op de Nederlandse en Europese uitzendmarkt, is het belangrijk om meer te weten te komen over het flexibele arbeid, en dan met name over het gebruik, de drijvende krachten achter deze vorm van arbeid en verschillen tussen landen wat betreft arbeidsmarktinstituties.

In dit rapport geven we een uitgebreide beschrijving van de gegevens in onze International Database on Employment and Atypical Labour (IDEAL). Deze database is ontwikkeld door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van en in samenwerking met Randstad Holding. Met de IDEAL brengen we een grote hoeveelheid statistieken over flexibele arbeid en uitzendwerk samen. Deze eerste editie van de IDEAL omvat een uitgebreid overzicht van de internationale ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Het richten op verschillende internationale ontwikkelingen in verschillende typen van flexibele arbeidsrelaties, waaronder uitzendwerk, en de toekomstige rol die deze flexibele arbeid kan gaan spelen in de Europese arbeidsdoelstellingen.