De Kamer WO van SoFoKleS, het sociaal fonds voor de kennissector, heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar de beloningstructuur in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland ten opzichte van de beloningstructuur in het buitenland. De wens bestaat om meer inzicht te krijgen in de relatieve positie van Nederlandse universiteiten op de arbeidsmarkt. Het is namelijk gebleken dat hierover eigenlijk nog geen informatie voorhanden was. Dit rapport is de uitkomst van het onderzoek, waarin we de volgende landen hebben betrokken: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland, Duitsland, België, Frankrijk, Zweden en uiteraard Nederland.