Resultaten
SEO Economisch Onderzoek heeft de uitvoering van het energietransitiebeleid in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) onderzocht in opdracht van de rekenkamer BEL. Basis van het onderzoek waren de klimaat- en energietransitieplannen van de gemeenten. In het onderzoek is de stand van zaken bij de uitvoering onderzocht. Het ging daarbij om de beschrijving en onderbouwing van het beleid alsmede de beleidsmonitoring. Per gemeente zijn aanbevelingen opgesteld.

Gebruikte methode
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de beleidsdocumenten en voortgangsrapportages van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Daarnaast is gebruik gemaakt van de data uit de Klimaatmonitor voor deze gemeenten. Aanvullende informatie is verzameld in interviews.