Uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat mensen met een migratieachtergrond een achterstand hebben op de arbeidsmarkt ten opzichte van mensen zonder migratieachtergrond. Dit onderzoek beantwoordt de vraag of er bepaalde momenten zijn in arbeidsmarktcarrières waarop deze achterstanden ontstaan. Mensen met een migratieachtergrond hebben nadat er rekening is gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken:

Dit onderzoek gaat na in hoeverre de kans op instroom (na het afronden van een opleiding en vanuit de WW en bijstand), doorstroom naar een baan met gunstigere arbeidsvoorwaarden (van een flexibel naar een vast contract of naar een baan met een hoger uurloon) en uitstroom (naar de WW of bijstand) op de arbeidsmarkt structureel verschillen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond.

Het onderzoek maakt gebruik van CBS Microdata. Het gaat om gegevens over persoonskenmerken (leeftijd, geslacht), opleidingsniveau, werknemers, kenmerken van de baan, uitkeringsafhankelijkheid, enzovoorts. Er zijn modellen geschat om de kans op instroom, doorstroom en uitstroom van mensen met en zonder migratieachtergrond te vergelijken. Een (belangrijk) deel van de verschillen hangt samen met opleidingsniveau, leeftijd, huishoudenssituatie en werkervaring. Daar wordt in de analyses rekening mee gehouden.