Uit de kosten-batenanalyse van Thuisbegeleiding van gezinnen blijkt dat Thuisbegeleiding preventief werkt. Door tijdig de Thuisbegeleiding in te zetten, kan rond € 45.000 per gezin worden bespaard als een kind niet uit huis wordt geplaatst. Daarnaast zijn de baten meer geluk en meer sociale ondersteuning.

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis die wordt verleend door thuiszorgorganisaties. Thuisbegeleiding wordt ingezet bij mensen met een opeenstapeling van ingewikkelde problemen. De nadruk ligt op samen aanpakken van de meest acute problemen met als doel het terugbrengen van stabiliteit in het gezin. Samen met de ouders helpt Thuisbegeleiding gezinnen hun thuissituatie te stabiliseren, zodat hun kinderen veilig en normaal kunnen opgroeien, zonder dat ze daarvoor uit huis hoeven worden geplaatst.