De netto baten van thuisbegeleiding aan psychiatrische patiënten kunnen oplopen tot € 6.050 per jaar per patiënt. De baten zijn het hoogst wanneer een matig-intensieve vorm van thuisbegeleiding wordt ingezet bij mensen die ernstige problemen hebben.

Thuisbegeleiding heeft als doel kwetsbare burgers in de samenleving op een praktische en laagdrempelige manier te begeleiden in het structureren van het dagelijks leven en daarin hun zelfredzaamheid te vergroten. Thuisbegeleiding richt zich op het brengen van rust, orde en regelmaat bij mensen die de regie over hun leven kwijt zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met psychische, psychosociale en/of psychiatrische problematiek, zorgwekkende zorgmijders en mensen die door verlies van fysieke mogelijkheden te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven.