Volgens de SER moet in 2040 de arbeidsparticipatie van vrouwen met 10%-punt gestegen zijn ten opzichte van de participatie in 2006. Bij het ingezette beleid wordt een stijging van de arbeidsparticipatie verwacht van 5%-punt. Om 5%-punt extra arbeidsaanbod van vrouwen te realiseren is een forse extra inspanning nodig.

Het afschaffen van de heffingskorting voor de afhankelijke partner levert de grootste bijdrage aan het verhogen van de participatie van vrouwen. De welvaart in Nederland stijgt door de maatregel met 5,1 miljard euro per jaar. Ook het verhogen van de aanvullende heffingskorting levert welvaartswinst op. Het gratis maken van kinderopvang levert een welvaartsverlies op. Dit komt doordat naar verwachting veel informele opvang wordt omgezet in formele opvang, waardoor de belastingtarieven sterk moeten stijgen om de kinderopvang te betalen. Dit doet het positieve effect van gratis kinderopvang op de participatie teniet.