Vanuit verschillende hoeken is behoefte aan een kosten-batenanalyse van reïntegratie. Een kosten-batenanalyse drukt zowel de kosten als de baten uit in geld zodat het saldo van kosten en baten berekend kan worden. De baten moeten daartoe over een langere periode worden bepaald en teruggerekend naar het moment van investering. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse neemt daarbij alle kosten en baten voor de maatschappij mee.

De totale baten van trajecten om bijstandgerechtigden, WW’ers, WAO’ers en zieke werknemers weer aan het werk te helpen bedragen naar schatting 1,8 miljard per jaar. Dit bedrag zijn de baten per traject vermenigvuldigd met het totaal aantal trajecten dat jaarlijks wordt ingezet. De kosten van trajecten bedragen 0,7 miljard per jaar. Het maatschappelijk rendement bedraagt dus 1,1 miljard per jaar oftewel 164% van de kosten.