Octrooien spelen een belangrijke rol in het Nederlandse innovatiebeleid. Sinds 2004 wordt er extra aandacht geschonken aan het octrooisysteem in Nederland, omdat er een aantal knelpunten naar voren is gebracht dat de kansen voor innovatieverbetering beperkt. Berenschot en SEO economisch Onderzoek hebben in dit kader voor het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de kosten voor het werven van een octrooi.

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van internationaal vergelijkend inzicht in de kosten van vrije octrooigemachtigden in het verwervingstraject van nationale en Europese octrooien, alsmede in de achterliggende oorzaken van eventuele verschillen. De centrale vraagstelling is of de inschakeling van een octrooigemachtigde in Nederland voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage goedkoper of duurder is dan in de ons omringende landen. Om een verklaring in eventuele verschillen te vinden is gekeken naar activiteiten, kosten en tarieven van de vrije octrooigemachtigden, de marktomvang en -structuur van de vrije octrooigemachtigden, en de beroepsregulering, opleidingsvereisten en wettelijke bepalingen.