Reïntegratie: wat werkt voor wie? Voor wie werkt een vakgerichte training? En voor wie werkt een (langdurige) loonkostensubsidie? En voor wie werken deze instrumenten juist niet? In voorliggend Rekenkamerrapport vindt u antwoord op deze en meer van zulke vragen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd aan de hand van 74 gemeentelijke reïntegratie-onderzoeken, waaronder veel rekenkameronderzoeken. Hieruit wordt duidelijk op welke manier gemeenten een slimme mix van instrumenten kunnen kiezen voor hun (divers samengestelde) bijstandspopulatie.