De digitale vaardigheden of eVaardigheden van de individuele burgers zijn in een kenniseconomie van groot belang voor de prestaties van de economie en de welvaart van de burgers. Investeringen in eVaardigheden brengen kosten en baten met zich mee. Met behulp van een verkenning, bestaande uit een breed literatuuronderzoek en interviews met deskundigen, worden in dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de economische effecten van individuele eVaardigheden in beeld gebracht.