De gemeente Amsterdam heeft pasfotoautomaten in haar stadsdeelkantoren laten plaatsen en laat deze exploiteren door aanbieders van deze automaten. Hiermee verricht zij een economische activiteit. Dit houdt in dat de gemeente zich dient te houden aan artikel 25i Mededingingswet (Mw), ook wel de Wet Markt en Overheid genoemd. De Stichting Nederlandse Fotovakhandel (SNF) is van mening dat de gemeente Amsterdam inbreuk pleegt op dit artikel omdat zij niet voldoet aan de verplichting tot doorberekening van de integrale kosten. De ACM oordeelde op 22 februari 2016 dat de kostenberekening van de gemeente van haar dienstverlening met betrekking tot de pasfotoautomaten de integrale kosten omvat. Er is derhalve volgens de ACM geen sprake van inbreuk op artikel 25i Mw.

SEO heeft op verzoek van SNF onderzocht of de conclusies in het conceptbesluit van ACM voldoende onderbouwd zijn door de in het concept besluit gepresenteerde informatie. Voorts is gekeken naar welke informatie nodig is om een conclusie te kunnen trekken over de vraag of sprake is van overtreding van artikel 25i van de Mw. SEO komt tot de conclusie dat de informatie uit het concept ACM besluit onvoldoende is om te kunnen vaststellen of er sprake is van doorberekening van de integrale kosten.