Ziekenhuis Hilversum en ziekenhuis Gooi-Noord willen fuseren. Zij hebben daartoe een vergunningsaanvraag ingediend bij de NMa. De NMa heeft in deze zaak besloten een vergunningseis te stellen, omdat zij mede op basis van de Elzinga-Hogarty test (EH-test) redenen heeft om aan te nemen dat ten gevolge van de concentratie een economische machtspositie kan ontstaan.

Een nadeel van deze test is dat gebruik wordt gemaakt van huidige patiëntenstromen. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met toekomstig keuzegedrag van patiënten dat het gevolg is van wijzigingen in concurrentieparameters, zoals kwaliteit. De NMa heeft SEO gevraagd te onderzoeken wat de omvang is van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag.