Deze notitie is bedoeld om eerste stap te maken in het onderzoeksprogramma voor ‘modelering groene economie’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met dit programma willen SEO Economisch Onderzoek en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een start maken om de economische wetenschap en het beleid voor groene groei dichter bij elkaar te brengen.

De notitie gaat nader in op de lessen uit de wetenschappelijke literatuur over de rol van natuur en milieu in groene groei en hoe die zijn aangepakt door de economische theorie en modelbouw. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de methoden om groene groei te meten, en om zodoende een oordeel te kunnen geven over de mate waarin groene groei plaatsvindt. Dit helpt bij het formuleren van de meest relevante vragen voor een mogelijk onderzoeksprogramma over groene groei.

Gebaseerd op deze notitie heeft SEO samen met het ministerie een seminar georganiseerd op 13 maart 2014 bij het Planbureau voor de Leefomgeving. In het seminar waren 50 wetenschappers en beleidsmakers aanwezig. Aan deze bijeenkomst is concreet vervolg gegeven met de oprichting van het wetenschappelijke Netwerk Groene Groei. SEO organiseert het netwerk en vormt het stafbureau.