Stroomstoringen leiden tot aanzienlijke maatschappelijke schade. Verhoging van de leveringsZekerheid brengt echter niet alleen maatschappelijke baten met zich mee maar ook kosten. Wegen deze kosten op tegen de baten van minder (verwachte) stroomonderbrekingen?

In opdracht van TenneT onderzocht SEO Economisch Onderzoek de kosten en baten van investeringen in leveringsZekerheid in uitlopergebieden. Dit zijn gebieden die voor hun stroomvoorziening afhankelijk zijn van één hoogspanningsverbinding. Dit maakt de leveringsZekerheid in deze gebieden kwetsbaar in vergelijking met het grootste deel van het net dat bestaat uit ringstructuren.

De in het onderzoek ontwikkelde beoordelingsmethodiek voor investeringen in leveringsZekerheid in uitlopergebieden is toegepast op een tweetal cases, Haaksbergen en de Bommelerwaard. Ondanks de sterke afname in het verwachte aantal onderbrekingsminuten, bleken alle investeringsopties, zowel voor Haaksbergen als de Bommelerwaard een negatief welvaartseffect te hebben.