De arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde fiscalisten is al jaren krap. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft daarom behoefte aan zicht op de arbeidsmarktpositie van hoogopgeleide fiscalisten die pas het onderwijs hebben verlaten. SEO Economisch Onderzoek voert in opdracht van de NOB een jaarlijks onderzoek uit waarin die arbeidsmarkt wordt geschetst. In het laatste onderzoek, uit 2008, kwam wederom naar voren dat de arbeidsmarktvooruitzichten van fiscalisten buitengewoon goed zijn. Dit rapport kijkt naar de situatie anno 2009. In tegenstelling tot het onderzoek van 2008 is dit jaar ook de vraagzijde onderwerp van onderzoek. Directe aanleiding voor deze toevoeging vormt het uitbreken van de economische crisis in de loop van 2008. Dat kan gevolgen hebben voor de vraag naar fiscaal personeel.

De arbeidsmarktpositie van fiscalisten is nog steeds goed tot zeer goed te noemen. De in- en uitstroom van fiscaal personeel blijft bij de grotere kantoren naar eigen zeggen dan ook min of meer gelijk. Ook in de nabije toekomst verwachten ze daarin geen verandering, net als de fiscalisten zelf. Bijna alle pas afgestudeerde fiscalisten geven aan geen angst te hebben om komend jaar hun baan te verliezen. De komende editie van de monitor zal aantonen of dit optimisme terecht is.