Technische afgestudeerden aan wo-opleidingen zijn gewild op de arbeidsmarkt, zo wees Studie & Werk 2017 uit. De TU Eindhoven (TU/e) vroeg SEO om deze sterke positie voor hun afgestudeerden nader te bestuderen. Geldt de sterke positie voor iedereen? Welke opleidingen springen eruit? En hoe scoren de TU/e-alumni in vergelijking met alumni van andere TU’s?

Voor dit onderzoek is de data van Studie & Werk 2017 gebruikt. Dit bevat informatie over arbeidsmarktuitkomsten van hbo- en wo-afgestudeerden. Voor de rapportage zijn verschillende uitsplitsingen gemaakt. Een lineaire regressie op het maandloon geeft inzicht in welke factoren bepalend zijn bij de hoogte van het startsalaris.

Afgestudeerden aan de TU/e hebben een gunstig arbeidsmarktperspectief. Dat geldt voor de meeste opleidingen, maar het meest wordt verdiend door alumni van de Universitaire Lerarenopleiding exacte vakken, Scheikunde en Chemische technologie en Techniek en Management. Gecorrigeerd voor individuele factoren is het startsalaris van TU/e-alumni hoger dan dat van alumni van de University of Twente en Wageningen University, maar gelijk aan dat van alumni van de TU Delft.