Naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs van 2014-15 staat kansengelijkheid in het onderwijs stevig op de landelijke politieke agenda. Ook binnen de gemeente Den Haag is de aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs gegroeid.

De gemeente heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te analyseren in hoeverre er kansengelijkheid optreedt tussen leerlingen met hoogopgeleide ouders en leerlingen met laagopgeleide ouders in de advisering in groep 8 van het primair onderwijs (po), de plaatsing in de brugklas en de op- en afstroom in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo).

De analyses voor Den Haag laten zien dat leerlingen met hoogopgeleide ouders vaker een hoog schooladvies krijgen, vaker hoog geplaatst worden in de brugklas en vooral minder vaak afstromen in de onderbouw van het vo. Ook is de kans op zittenblijven aanzienlijk lager voor leerlingen met hoogopgeleide ouders. In het afgelopen schooljaar is het adviesniveau weer iets gestegen ten opzichte van de prestaties op de eindtoets. Dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht het opleidingsniveau van ouders. Uitsplitsingen naar stadsdeel laten zien dat leerlingen uit Scheveningen en Haagse Hout relatief hoog geadviseerd en geplaatst worden. Leerlingen uit Laak en Loosduinen krijgen vaker een lager advies dan de eindtoetsscore en worden ook vaker lager geplaatst.