De gemeente Lelystad is voornemens een (revolverend) fonds op te richten voor financiering van duurzame, voornamelijk energiebesparende, projecten gericht op de energietransitie. Dit fonds – het Lelystads Energie Fonds (LEF) – wordt ondergebracht in een stichting die als zelfstandig bestuursorgaan opereert op afstand van de gemeente. De gemeente zal een gedeelte van de kosten van LEF dekken middels een vergoeding. Omdat deze vergoeding kan worden gezien als compensatie voor de uitvoering van een overheidstaak, mag deze in het kader van het Europese staatssteunrecht niet meer bedragen dan de marktconforme kosten inclusief een redelijk rendement. SEO Economisch Onderzoek analyseerde de marktconformiteit van de voorziene kosten en baten van LEF.

Op basis van de door de gemeente verstrekte gegevens heeft SEO een benchmark uitgevoerd met vergelijkbare fondsen. Hieruit volgt de conclusie dat de voorziene operationele kosten en de bepaalde rendementseis van 1,5 procent marktconform zijn. De voorziene personeelskosten zijn laag ten opzichte van vergelijkbare fondsen.