Het Kabinet heeft in principe besloten de toegang tot de Nederlandse musea vrij toegankelijk te maken voor kinderen tot en met twaalf jaar. Het is ongewis wat de effecten zullen zijn van deze beleidsmaatregel, in termen van bezoekersaantallen en van geldstromen bij musea. Dit rapport doet verslag van een nulmeting, die er op gericht is om samen met uit te voeren vervolgmetingen zicht te geven op die veranderingen.

Dit onderzoek is vooral een cijfermatig onderzoek naar de belangrijkste exploitatiecijfers van musea: bezoekersaantallen, baten (vooral baten die samenhangen met bezoekers) en lasten (vooral lasten die samenhangen met bezoekers). Op basis van diverse bronnen (CBS, Museumkaart, publieksonderzoek, onderzoek onder musea) zijn gegevens verzameld die inzicht geven in de stand van zaken anno 2007, en de verwachting over wat er zou kunnen veranderen als kinderen in de leeftijd tot en twaalf jaar vrije toegang krijgen.