De economische rechtvaardiging om in te grijpen in het auteurscontractenrecht is gelegen in vermeende inkoopmacht en informatieasymmetrie, die beide in het voordeel werken van exploitanten. Ook kan het voorontwerp gezien worden als een poging auteurs af te houden van irrationele en kortzichtige beslissingen. Op al deze punten valt echter het nodige af te dingen. Voorts is het twijfelachtig of de belangrijkste artikelen van het voorontwerp de welvaart verhogen en een effectieve en efficiƫnte oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten.