In de eerste twee tranches zijn 76 sectorplannen in uitvoering met een beoogd aantal deelnemers van in totaal 330.332 personen. In totaal is € 302 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 706 miljoen. Van de 330.322 geplande deelnemers zijn er tot nog toe 311.430 gerealiseerd. De meeste plannen uit de eerste twee tranches zijn dan ook inmiddels afgerond. In de derde tranche zijn 26 24 in uitvoering. Hierin wordt beoogd om 16.060 trajecten aan gericht op een overgang naar nieuw werk aan te bieden. In totaal is € 52 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 52 miljoen. Van de 16.060 geplande trajecten zijn er tot nog toe 10.276 gestart. Deze quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen en de voortgang daarvan. Deze plannen zijn niet nog afgerond. Bij deze plannen betrokken werkgevers zijn over het algemeen tevreden over de opbrengst van de plannen voor werknemers, maar minder tevreden over de administratieve belasting die bij hen ligt.

SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt zes maal een quickscan gepubliceerd. De zes quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Deze zesde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind maart 2018) van de maatregelen.

De gegevens in deze quickscan zijn gebaseerd op enquêtes onder de projectleiders van de verschillende sectorplannen. Daarnaast zijn enquêtes uitgevoerd onder werkgevers die met maatregelen uit de sectorplannen te maken hebben. Ook zijn gegevens met betrekking tot de verschillende sectorplannen die verzameld zijn door Agentschap SZW verwerkt.