Dit rapport, gebaseerd op het bedrijfsvergelijkend onderzoek onder Cedris lidbedrijven over 2008, bevat een veelheid aan gegevens over de SW-bedrijven in Nederland. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek wordt jaarlijks gehouden, en heeft tot doel het verschaffen van inzicht in de financiële en sociale uitkomsten van de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven in Nederland. Dat gebeurt vanuit een dubbele kennis- en informatiebehoefte: