In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van goede doelen, heeft SEO Economisch Onderzoek voor het derde achtereenvolgende jaar in kaart gebracht hoe het in 2006 was gesteld met de ontwikkelingen op het gebied van doelbesteding, inkomsten, werkgelegenheid en uitvoeringskosten bij de VFI-leden.

De belangrijkste conclusie uit dit rapport voor de goededoelensector anno 2006 luidt: ‘back to normal’. In termen van inkomsten en doelbesteding was 2005 namelijk een uitzonderlijk jaar. De tsunami die Zuidoost-Azië op Tweede Kerstdag 2004 teisterde, en de aardbeving op 8 oktober 2005 in Pakistan, zorgden voor uitzonderlijke hoge additionele inkomsten en bestedingen in 2005, met name voor de internationale hulpfondsen. Dit effect is in 2006 goeddeels uitgewoed, waardoor de cijfers van 2006 eigenlijk beter aansluiten bij 2004 dan bij 2005. Zo rapporteren internationale hulpfondsen voor 2006 een inkomstenkrimp van 12 procent, terwijl de andere doelsectoren de inkomsten aanzienlijk zien stijgen. Het inkomstenbeeld lijkt dus gekleurd te worden door het ‘post-tsunami-effect’.

Dit ‘post-tsunami-effect’ zien we ook terug in de krimpende werkgelegendheid bij de internationale hulpfondsen. Bij de welzijnsfondsen is er juist sprake van werkgelegenheidsgroei; bij de natuur- en gezondheidsfondsen zien we stagnatie. Er zijn bij de VFI-leden ruim 8.000 voltijdbanen (waarvan 7.400 in Nederland), die worden ingevuld door tienduizend personen. Het beloningsniveau in de goededoelensector is in lijn met andere sectoren in de zakelijke dienstverlening. De materiële kosten per arbeidsplaats liggen echter aanzienlijk lager dan in de marktsectoren gebruikelijk is.