In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van SZW kan gebruiken om de selectie van sturingsinstrumenten verder te verbeteren. Het hoofddoel van het overkoepelende SZW-programma ‘sturingsinstrumenten’ is ‘het vergroten van de systematische kennis over de werking en effectiviteit van een breed scala bestuurlijke instrumenten binnen het departement en het verspreiden van deze kennis binnen het departement’. Door deze informatie op een geordende en toegankelijke wijze te presenteren in de vorm van een roadmap (wegwijzer), is de verwachting dat de selectie van sturingsinstrumenten meer zal worden gebaseerd op een expliciete, beargumenteerde afweging en steeds minder op impliciete factoren of eerdere ervaringen.

Dit onderzoeksrapport bevat de inhoudelijke ingrediƫnten voor de later op te stellen roadmap. De centrale onderzoeksdoelstelling daarbij is het ontwikkelen van een afwegingskader voor de selectie van sturingsinstrumenten in de SZW-beleidscontext. Om dit doel te bereiken maken we (a) een (normatief) afwegingskader op basis waarvan het meest geschikte sturingsinstrument kan worden gekozen en (b) een gedegen beschrijving van de instrumenten (in factsheets) waaruit gekozen kan worden.