Provincies kennen als werkgever roerige tijden, nu en in de toekomst. Momenteel drukken bezuinigingen als gevolg van een reeks economische crises en ambities ten aanzien van een compactere overheid een stempel op het personeelsbeleid van de overheid. Werkgevers zijn genoodzaakt te reorganiseren en hun personeelsbestand te verkleinen. Nog niet zo lang geleden waren er vooral zorgen over krapte op de toekomstige arbeidsmarkt en dreigende tekorten aan gekwalificeerd personeel. Zorgen over krapte en tekorten zijn tijdelijk van het toneel verdwenen, maar als de economie weer aantrekt en de arbeidsmarkt herstelt zullen eerder geschetste uitdagingen opnieuw gelden.

Het A;O-fonds Provincies wil voorop lopen in verandering. Zij kijkt voorbij de huidige recessie en vraagt zich daarbij af in welke mate en op welke manier trends en uitdagingen, zoals geschetst in eerdere studies naar de toekomst van de arbeidsmarkt, ook gelden voor provincies. Immers, de arbeidsmarkt van provincies is niet hetzelfde als die van Nederland of dé overheid. Bovendien kunnen de aard en mate van problematiek zelfs verschillen per functie of per provincie. In dit rapport wordt een eerste verkenning gepresenteerd. De kracht van deze verkenning zit in de combinatie van theorie, empirie en ervaringen van professionals.