Dit is de 21ste editie van het SEO/Elsevier-onderzoek ‘Studie & Werk’. Studie & Werk 2017 analyseert de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van hbo- en wo-opleidingen. Het meest recente cohort betreft afgestudeerden van hogescholen en universiteiten die in 2014/2015 zijn afgestudeerd. Dit onderzoek analyseert de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters sinds 2005. Voor het eerst maakt het onderzoek gebruik van CBS Microdata. Dit zijn registratiedata die alle afgestudeerden in Nederland omvatten, waarmee de resultaten een compleet beeld geven.

De positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie in de laatste jaren is grotendeels terug te zien in de resultaten van Studie & Werk 2017. Het aandeel woonachtige hbo- en wo-afgestudeerden dat vrijwel direct na afstuderen als werknemer of zelfstandige aan de slag is gegaan is na jaren van daling weer licht toegenomen. Ook hebben afgestudeerden sneller een vast contract en zijn de maandsalarissen van starters voor het tweede jaar op rij gestegen. Tegelijkertijd zijn werkzame afgestudeerden meer (contract)uren gaan werken, waardoor het gemiddelde uurloon op een gelijk niveau blijft. Dit geldt met name voor hbo-afgestudeerden. De duur tot de eerste substantiële baan neemt na jaren van stijging weer af, voor zowel hbo- als wo-afgestudeerden. Concluderend is er sprake van een positieve ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-afgestudeerden, maar het niveau van voor de crisis in termen van salaris, baanZekerheid en duur tussen afstuderen en een eerste substantiële baan lijkt nog ver weg.

De vergelijking van de salarissen van starters tussen opleidingen levert een positief beeld op voor bèta-opleidingen (hbo en wo), lerarenopleidingen voortgezet onderwijs (hbo), medische opleidingen (wo) en economische opleidingen (wo). Deze opleidingen hebben ook vaak een korte duur tot het vinden van een substantiële baan. Aan de andere kant leveren de vergelijkingen een negatief beeld op voor kunst- en toerismeopleidingen (hbo) en verschillende alfaopleidingen (wo).

Bij dit rapport horen twee statistische bijlagen, met per opleiding informatie over de (arbeidsmarktpositie van) afgestudeerden. Deze zijn te vinden op www.studiewerk.info.