Startende hbo- en wo-alumni zijn weer vaker aan het werk, vinden sneller een baan van substantiële omvang en salaris en doen er minder lang over om een vast contract te bemachtigen. Aan de andere kant neemt hun startsalaris vrijwel niet toe, terwijl dit voor de afgelopen twee afstudeercohorten wel het geval was. De ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-opgeleide starters sluit aan bij de groei van de economie en de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook daar is sprake van meer werk- en baanZekerheid, maar blijft de loongroei beperkt. Ten slotte hadden alumni die voor de economische crisis afstudeerden nog altijd een hoger startsalaris, sneller een substantiële baan en een vast contract dan de afgestudeerden die in 2015-2016 de arbeidsmarkt betraden.

Deze editie van Studie & Werk neemt de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden aan hogescholen en universiteiten die in 2015-2016 zijn afgestudeerd onder de loep. Het gaat daarnaast in op de generatie die in 2006-2007 is afgestudeerd hoe hun arbeidsmarktpositie tien jaar na afstuderen eruit ziet.

In het onderzoek wordt duidelijk of de positieve ontwikkeling in de arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-starters van de afgelopen jaren zich heeft doorgezet. In overeenstemming met eerdere jaargangen is de arbeidsmarktpositie bepaald aan de hand van drie pijlers: het salaris, de kans op een vast contract en de duur tot de eerste substantiële baan. Naast de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van starters gaat het onderzoek dieper in op de positie van het cohort 2015-2016 en de arbeidsmarktpositie tien jaar na afstuderen van het cohort 2006-2007. Specifiek kijkt dit onderzoek in hoeverre de arbeidsmarktpositie wordt beïnvloed door de gekozen opleiding, de instelling waaraan de opleiding is gevolgd en de kenmerken van afgestudeerden.

Sinds vorig jaar gebruikt dit onderzoek integrale gegevens over afgestudeerden aan hbo- en wo-opleidingen via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft Studie & Werk een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden. Vervolgens worden hier statistische en econometrische analyses op uitgevoerd.

Bij dit rapport horen twee statistische bijlagen, met per opleiding informatie over de (arbeidsmarktpositie van) afgestudeerden. Deze zijn te vinden op www.studiewerk.info.