Resultaten
De arbeidsmarkt voor afgestudeerde hbo’ers en wo’ers stond er goed voor toen in 2020 de coronacrisis zijn intrede deed. De baankans van afgestudeerden uit 2017-2018 was weer hoger dan van de vorige generatie afgestudeerden. Ook vond men sneller een baan en is de kans op een vast contract gestegen.

Het salaris, de duur tot een substantiële baan en de kans op een vast dienstverband verschillen sterk per gevolg-de opleiding. Afgestudeerden van lerarenopleidingen en technische opleidingen hebben het snelst een substantiële baan. Afgestudeerden Maritiem officier (hbo) en Tandheelkunde (wo) verdienen het meest.

Persoonskenmerken hangen in mindere mate samen met de startpositie van afgestudeerde hbo’ers en wo’ers dan de gevolgde opleiding. Toch pakt de overgang naar de arbeidsmarkt voor bepaalde groepen afgestudeerden gunstiger uit. Zo vinden oudere afgestudeerden, uitwonende afgestudeerden en afgestudeerden met relevante werkervaring eerder een substantiële baan.

Het onderzoek
Studie & Werk 2020 baseert zich op de arbeidsmarktpositie één jaar na afstuderen van het cohort dat afstudeerde in 2017-2018 en de arbeidsmarktpositie tien jaar na afstuderen van het cohort dat afstudeerde in 2008-2009. De arbeidsmarktpositie wordt onderzocht aan de hand van drie pijlers: het startsalaris, de duur tot een baan van substantiële omvang en salaris en de kans op een vast contract. Het onderzoek bestaat uit drie delen: 1) een beschrijving van de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van hoger opgeleiden, 2) een analyse van opleidingsverschillen in de arbeidsmarktpositie en 3) een analyse van de samenhang tussen de arbeidsmarktpositie en individuele en opleidingskenmerken.

Gebruikte methode
Het onderzoek gebruikt integrale gegevens over afgestudeerden aan hbo- en wo-opleidingen via de Microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door het integrale karakter van de CBS Microdata geeft Studie & Werk een compleet beeld van de arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in Nederland. Op deze gegevens worden statistische en econometrische analyses uitgevoerd om verschillen nader te analyseren.