Corporate Social Responsibility (CSR), of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), gaat over het betrekken van ecologische (milieu stakeholders) en sociale aspecten (andere belanghebbenden dan aandeelhouders en milieu stakeholders) bij het zaken doen. Socially Responsible Investment (SRI), oftewel maatschappelijk verantwoord beleggen gaat om screening van de duurzaamheid van bedrijven voordat in bedrijven geïnvesteerd wordt. Op verzoek van de Duisenberg School of Finance, belicht dit rapport toonaangevende literatuur en empirische bevindingen over ‘duurzaam beleggen’, onder andere de aanpak van de economische ratio voor MVO en SRI.

Dit rapport maakt deel uit van een set van SEO-rapporten over financiën en duurzaamheid, allemaal in opdracht van Duisenberg School of Finance en Holland Financial Centre. De andere rapporten gaan over: