Het rapport The Dutch trust industry: facts & figures geeft inzicht in de activiteiten van trustkantoren, de rol van trustdiensten in het internationale financiële systeem en de omvang van de trustsector binnen de Nederlandse (financiële) economie.

Globalisering en het daarmee gepaard gaande opknippen en uitbesteden van (delen) van de productieketen, doen het belang van de transactiekosten verder toenemen. Regio’s met een adequate financiële infrastructuur hebben vanuit dat perspectief een concurrentievoordeel als vestigingsplaats. Nederland heeft zo’n infrastructuur. Die is onder andere gelegen in een op internationale handel georiënteerd fiscaal stelsel, via de participatievrijstelling, een uitgebreid netwerk van belastingverdragen en een betrouwbaar en stabiel fiscaal klimaat. Een ander sterk punt van Nederland is de aanwezigheid van een grote en professionele financiële sector, die ingesteld is op internationaal zaken doen.

Bedrijven die zich administratief in Nederland vestigen, doen dat om hun grensoverschrijdende financiële transacties af te handelen, en hun belastingplanning op concernniveau te optimaliseren. Administratieve vestiging in Nederland loopt via zogeheten doelvennootschappen: rechtspersonen in Nederland, met buitenlandse aandeelhouders, waarvan er meer dan 20.000 zijn. Trustkantoren zijn in veel gevallen de beheerders van deze doelvennootschappen en vervullen daarmee een belangrijke functie in de Nederlandse transactie-economie.