Nederland heeft te maken met vergrijzing. Als gevolg van de economische neergang is er meer druk voor hervormingen van het stelsel van sociale Zekerheid dan ooit. Hoewel een toename van de aanvaardbare leeftijd voor een AOW-uitkering al jaren hoog op de politieke agenda staat, stelde tot voor kort geen enkele zittende regering concrete plannen om de pensioenleeftijd te verhogen voor.

In dit artikel wordt het effect van het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar op de gewenste pensioenleeftijd van starters op de Nederlandse arbeidsmarkt onderzocht. Voor het bestuderen van dit effect, analyseren we de impact van publiciteit in kranten over de aanstaande pensioenhervormingen op de gewenste pensioenleeftijd. Verder hebben we geanalyseerd hoe de geplande pensioenleeftijd correleert met diverse demografische en socio-economische indicatoren.