Welke invloed heeft toerisme vanuit het buitenland op de productie en werkgelegenheid in een lokale economie? In welke sectoren wordt deze productie zichtbaar en welk type vraag naar arbeid brengt het met zich mee? Zijn groeistrategieën realistisch, waarbij rekening wordt gehouden met potentiële beperkingen aan de aanbodzijde en seizoensgebonden effecten?

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het Tourism Board van de Curacao eiland, heeft SEO Economisch Onderzoek een model ontwikkeld (bekend als Turistika ©) voor het vertalen van uitgaven van toeristen naar effecten op de werkgelegenheid en productie binnen een aantal sectoren. Het identificeert ook mogelijke beperkingen aan de aanbodzijde van de economie, inclusief de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, bezettingsgraden van de hotels, restaurants en taxi diensten en de capaciteit van het vervoer door de lucht.

Het model wordt gebruikt om economische effecten binnen verschillende groeiscenario’s te vergelijken, om een ??optimale beleidsstrategie bepalen. Het Turistika © model wordt regelmatig bijgewerkt en geoptimaliseerd met behulp van de meest recente gegevens. Het model kan ook worden gebruikt voor soortgelijke kleine, duidelijk omschreven lokale economieën.