Aan SEO Economisch Onderzoek is door de Dienst Economische Zaken (DEZ) van Curaçao opdracht verleend tot het verder ontwikkelen van het eerder opgeleverde model ‘Turistika-2’, dat de economische effecten van toerisme op de Curaçaose economie berekent.

Het doel van dit onderzoek is de verdere vervolmaking van het instrument, waardoor de overheid van het Eilandgebied Curaçao nauwkeuriger in staat is de effecten van toerisme op het eilandeconomie te analyseren. Ook dient de projectiehorizon vergroot te worden naar 2012. Voor de structuur van zowel de vraagzijde als de aanbodzijde wordt in principe het reeds bestaande model als uitgangspunt gehanteerd.

De betrouwbaarheid wordt nog verder vergroot door het invoegen van nieuwe informatie van recentere jaren, stroomlijning van de interne structuur van het model en uitbreiding van het aantal referentiegroepen.