Aanleiding voor het onderzoek is de wens van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om te komen tot schaalvergroting in een algemeen pensioenfonds. Een algemeen pensioenfonds mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet gebonden aan een bepaalde sector. Het moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Dit onderzoek richt zich op de mogelijke aanpassing van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds, waardoor ook een algemeen pensioenfonds een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling kan uitvoeren. De aanpassing houdt in dat de verplichtstelling alleen geldt voor de bedrijfstakpensioenregeling en niet ook voor het bedrijfstakpensioenfonds als de uitvoerder van de regeling.

Uit het onderzoek blijkt dat het verplichtstellen van alleen de bedrijfstakpensioenregeling niet in strijd is met het mededingingsrecht. De trend naar consolidatie zal door aanpassing van de verplichtstelling worden versterkt. Er blijven naar verwachting voldoende spelers op de markt voor effectieve concurrentie.