Het ministerie van Economische Zaken (EZ), onder meer belast met de uitgifte van frequentielicenties voor omroepdiensten, heeft op 23 juni 2009 in een brief aan de Tweede Kamer laten weten digitale etherradio een impuls te willen geven. Dit gebeurt onder andere door de bestaande licenties voor FM- en middengolfomroep, die in september 2011 aflopen, onder bepaalde condities te verlengen. De eerste voorwaarde is dat de licentiehouders gedurende de nieuwe licentieperiode behalve analoog, via FM of AM ook digitaal, via T-DAB gaan uitzenden. Afhankelijk van de snelheid van maatschappelijke acceptatie van digitale etherradio in die periode wordt besloten of c.q. wanneer FM- en AM-radio-omroep kunnen worden afgeschakeld.

Een tweede voorwaarde is dat de vergunninghouders een eenmalig bedrag betalen dat zowel een vergoeding is voor de verlenging van hun vergunning, als voor de toegang tot het spectrum voor digitale radio.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een consortium bestaande uit SEO Economisch Onderzoek, het Instituut voor Informatierecht (IViR) en TNO Informatie- en Communicatietechnologie gevraagd onderzoek te doen naar de waarde die verlenging van de vergunningen onder deze condities vertegenwoordigt.

Dit onderzoek is uitgevoerd in intensief contact met een onafhankelijke begeleidingscommissie, die bestond uit prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen, Hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam (voorzitter), prof. dr. J.L.H. Bardoel, Hoogleraar Journalistiek en Media aan de Radboud Universiteit Nijmegen en prof. dr. B. Hessel, Bijzonder Hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan de Universiteit Utrecht.