Vrouwen hechten, meer dan mannen, belang aan de mogelijkheid om in deeltijd te werken en aan een korte reistijd/reisafstand. Vrouwen zijn in hun baan in 2012 over beide factoren ook meer tevreden dan mannen. Waarschijnlijk accepteren vrouwen een baan met lager loon omdat ze reistijd belangrijker vinden dan salaris, maar in de verklaring van het totale loonverschil is dit slechts een marginaal effect.

Het loonverschil tussen vrouwen en mannen is een terugkerend onderwerp in maatschappelijke discussies. In diverse onderzoeken worden verschillen in uurlonen tussen vrouwen en mannen geconstateerd, ook na correctie voor verklarende factoren zoals persoons- en baankenmerken. Een van de onderdelen van het ‘Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie’ is het vergroten van de kennisbasis met behulp van onderzoek. Een van de vragen die daarbij speelt is de relatie tussen niet-geldelijke arbeidsvoorwaarden en baankenmerken (ook wel ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ genoemd) en beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. Is er bijvoorbeeld een uitruil tussen gunstige baankenmerken en een lager salaris? Het Ministerie van SZW heeft aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om onderzoek te doen naar het antwoord op deze vraag. Tegelijkertijd heeft zij CBS gevraagd een onderzoek te doen naar primaire loonverschillen.