De waarde van een stroomonderbreking van 4 uur zonder aankondiging is 14 euro. De prijs van elektriciteit is onderhevig aan concurrentie tussen energieleveranciers, maar leveringsZekerheid is een verantwoordelijkheid van de netbeheerder. De consument kan niet kiezen tussen netbeheerders en is dus afhankelijk van het door de Energiekamer gereguleerde netwerktarief. De Energiekamer verwerkt in dit tarief ook de leveringsZekerheid. Dit onderdeel van het tarief is gebaseerd op consumentenonderzoek naar de waardering van stroomonderbrekingen. In 2004 is door SEO geschat welke financiële compensatie huishoudens verlangen als een functie van duur en frequentie van de stroomonderbrekingen en van het wel of niet vooraf aankondigen van de onderbreking. De schatting is gemaakt door 12.409 consumenten een serie hypothetische situaties met stroomonderbrekingen van verschillende duur en frequentie te laten waarderen. De situaties beschrijven ook een geldbedrag waardoor het mogelijk wordt een prijskaartje voor het ongemak uit te rekenen.

Consumentenwaarderingen zijn niet constant in de tijd. Dit rapport geeft aan dat de compensatie voor een onderbreking met 22% dient te stijgen ten opzichte van 2003. Dit resultaat is tot stand gekomen door een aantal ontwikkelingen mee te nemen. De reële waarde van de compensatie moet gelijk blijven, dit geeft een stijging van 8%. Daar komen ontwikkelingen bij die ervoor zorgen dat een onderbreking nu meer overlast veroorzaakt dan in 2003. Huishoudens gebruiken in 2008 6% meer stroom dan in 2003, en doen er 4% meer mee dan in 2003 vanwege de toegenomen energie-efficiëntie van bijvoorbeeld apparaten. Verder tast een stroomonderbreking de consumptie van vrije tijd aan doordat recreatieve activiteiten die van stroomverbruik afhankelijk zijn geen doorgang kunnen vinden. Het reële loon is een indicator van de waarde van vrije tijd en dit loon is in de periode 2003-2008 met 1% gestegen. Vanwege de genoemde ontwikkelingen dient de reële compensatie met 12% te stijgen.

De nominale compensatie voor een onderbreking van 4 uur die niet is aangekondigd komt daarmee op 14 euro in 2008. Vindt aankondiging wel plaats dan daalt de ergernis en daarmee de compensatie met 80% naar 3 euro.