Als gevolg van de vergrijzing zal op lange termijn de vraag naar binnenlandse diensten, met name in de zorg, toenemen in verhouding tot het aanbod. Omdat deze diensten niet internationaal verhandelbaar zijn, kunnen binnenlandse prijzen, en daarmee de reële wisselkoers, oplopen, waardoor het rendement op de besparingen wordt uitgehold. Deze paper verkent de mogelijke omvang van dergelijke prijseffecten op basis van een aangepaste versie van het twee-landen, vier-goederenmodel dat Obstfeld en Rogoff hebben ontwikkeld om de wisselkoerseffecten te onderzoeken van het tekort op de lopende rekening van de VS. Wanneer deze prijseffecten substantieel zijn, kan dat belangrijke gevolgen hebben voor het beleid dat erop is gericht om de toekomstige vergrijzing op te vangen door extra besparingen.

Lees hier de CPB discussion paper. Deze paper is ook verschenen in de Economist: